Nyheter

Vi ønsker oss lyd!

Løypa for digitalisering av lyd er nå fullt operativ og vårt nye materialfølgesystem er endelig kommet i produksjon. Det betyr at vi for øyeblikket har god kapasitet for nye lydsamlinger som ønskes digitalisert.

Lyddigitaliseringsutstyr

Etter en lang periode med forberedelser, oppgradering av utstyr, nye ansettelser og ikke minst utvikling av nye systemer og løsninger, kan vi nå si at løypa for digitalisering av lyd for ABM-sektoren er offisielt åpnet.

Vi har lenge digitalisert mye lydmateriale, både fra egen samling og fra ABM-institusjoner, men nå er vi altså fullt operative. Vi ønsker oss derfor flere samarbeidsinstitusjoner som har lydsamlinger de ønsker digitalisert. Vi har for øyeblikket ledig kapasitet, men dersom mange kontakter oss og blir klare for å sende oss materiale innen kort tid, kan dette fort endre seg. Det kan derfor lønne seg å være rask..

Formatene vi i første omgang ønsker mest av er spolebånd, kassetter og DAT-kassetter. Disse kan det også være lurt å prioritere først, da disse formatene er sårbare.

Vi ser at det mest hensiktsmessige, både for institusjonene og oss, ofte er at mindre forsendelser (inntil noen hundre objekter) klargjøres og sendes til digitalisering. Ved store samlinger er det bedre å dele opp i flere forsendelser, enn å ha ambisjoner om å klargjøre og sende alt på en gang. Vi kan likevel inngå avtaler som omfatter større deler av samlingen, selv om forsendelsene deles opp i flere deler. Dette vil bidra til at forarbeidet som må gjøres hos dere kan fordeles over tid, samtidig som dere vil kunne sende noe som kan komme tidlig i digitaliseringskøen.

Har dere en lydsamling dere ønsker å få digitalisert? Les litt på lenkene over og kontakt oss på kulturarv@nb.no!