nb.no

Skjermbilde forside Nettbiblioteket nb.no
nb.no/search

På Nasjonalbibliotekets nettsider får du tilgang til svært mye digitalt materiale, deriblant over 250 000 digitaliserte bøker som er fritt tilgjengelig for alle, digitaliserte aviser samt tidsskrift og bilder for å nevne noe.

Mye av innholdet er allment tilgjengelig, men det finnes en del unntak. Du finner mer informasjon om dette på nb.no.

I vår nett-tjeneste kan vi tilgjengeliggjøre foto for ABM-institusjoner, dersom det er ønskelig. Da må samlingsforvalter (ABM-institusjon) avklare rettighetene og lisens for deling av de ulike samlingene. Det er hovedsakelig samlinger med positivfoto fra aviser vi har delt i tjenesten fra ABM så langt. Les mer om hvorfor her.

I løpet av de nærmeste årene håper vi å ha på plass bedre løsninger for tilgjengeliggjøring av også lyd og levende bilder.

Nasjonalbibliotekets nettsider får du tilgang til svært mykje digitalt materiale, mellom dei over 250 000 digitaliserte bøker som er fritt tilgjengeleg for alle, digitaliserte avisar og dessutan tidsskrift og bilete for å nemna noko.


Mykje av innhaldet er allment tilgjengeleg, men det finst ein del unntak. Du finn meir informasjon om dette på nb.no.


I nett-tenesta vår kan me tilgjengeliggjøre foto for ABM-institusjonar, dersom det er ønskjeleg. Då må samlingsforvaltar (ABM-institusjon) avklara rettane og lisens for deling av dei ulike samlingane. Det er hovudsakleg samlingar med positivfoto frå aviser me har delt i tenesta frå ABM så langt. Les meir om kvifor her.


Dei næraste åra håpar me å ha på plass betre løysingar for tilgjengeliggjøring av òg lyd og levande bilete.