Hva digitaliserer vi nå?

AV-materiale

Foreløpig er det digitaliseringsløypa for lydmateriale som er ferdig utviklet og fullt operativ. Video- og film-materiale som er mottatt ligger på vent til disse digitaliseringsløypene blir ferdig utviklet, sannsynligvis mot slutten av 2021 og starten av 2022. Ved spesielle behov kan vi få digitalisert enkelte objekter med film og video via ordinær løype.

Institusjoner vi samarbeider med om digitalisering:

 • Musea på Sunnmøre
 • Randsfjordmuseet
 • Norsk Teknisk Museum
 • Museene i Akershus (MiA)
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Lydinstitutt Stavanger
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Mjøsmuseet
 • Helgeland Museum
 • Nordlandsmuseet
 • Samisk språk- og kultursenter
 • Stiftelsen Lásságámmi
 • Ryfylkemuseet
 • Museum Vest
 • NTNU Universitetsbiblioteket
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Telemark Museum

Fotografisk materiale

Våre digitaliseringsløyper for foto er operative og har god kapasitet. Vi har nå samarbeid om digitalisering av foto med følgende institusjoner:

 • Museene i Akershus (MiA)
 • Helgeland Museum
 • Arkivverket
 • NTB
 • Mjøsmuseet
 • Viti

Arkivmateriale

For papirbasert arkivmateriale har vi foreløpig kun operativ digitaliseringsløype for arkivmateriale fra Arkivverket, i tillegg til noe eget materiale. For Arkivverket har vi digitalisert blant annet branntaksprotokoller og hovedregisterkort, og vi skal nå i gang med landssvikarkivet.