Hva digitaliserer vi nå?

AV-materiale

Foreløpig er det digitaliseringsløypa for lydmateriale som er ferdig utviklet og fullt operativ. Video- og film-materiale som er mottatt ligger på vent til disse digitaliseringsløypene blir ferdig utviklet, sannsynligvis mot slutten av 2021 og starten av 2022. Ved spesielle behov kan vi få digitalisert enkelte objekter med film og video via ordinær løype.

I første halvår 2021 vil vi digitalisere lydmateriale fra følgende institusjoner:

 • Musea på Sunnmøre
 • Randsfjordmuseet
 • Norsk Teknisk Museum
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Lydinstitutt Stavanger
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Mjøsmuseet
 • Helgeland Museum
 • Nordlandsmuseet
 • Samisk språk- og kultursenter
 • Stiftelsen Lásságámmi
 • Ryfylkemuseet

Fotografisk materiale

Våre digitaliseringsløyper for foto er fullt operative og har veldig god kapasitet. I tida fremover vil vi digitalisere fotomateriale fra følgende institusjoner:

 • Museene i Akershus (MiA)
 • Helgeland Museum
 • Arkivverket
 • NTB
 • Mjøsmuseet

Arkivmateriale

For papirbasert arkivmateriale har vi foreløpig kun operativ digitaliseringsløype for arkivmateriale fra Arkivverket, i tillegg til noe eget materiale. For Arkivverket har vi digitalisert blant annet branntaksprotokoller og hovedregisterkort, og vi skal nå i gang med landssvikarkivet.