Hva digitaliserer vi?

AV-materiale

Nye digitaliseringsløyper for lyd og video er utviklet og operative. Digitaliseringsløype for film er neste som skal på plass og mottatt materiale blir lagret i påvente av at denne blir ferdig utviklet. Ved spesielle behov kan enkeltobjekter med film bli prioritert inn til digitalisering i eksisterende digitaliseringsløype som ellers brukes til eget materiale.

Institusjoner vi har digitalisert materiale fra

 • Viti
 • Randsfjordmuseet
 • Norsk Teknisk Museum
 • Museene i Akershus (MiA)
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Lydinstitutt Stavanger
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Mjøsmuseet
 • Helgeland Museum
 • Nordlandsmuseet
 • Samisk språk- og kultursenter
 • Stiftelsen Lásságámmi
 • Ryfylkemuseet
 • Museum Vest
 • NTNU Universitetsbiblioteket
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Telemark Museum
 • Nynorsk Kultursentrum
 • Nordmøre museum
 • Valdresmusea
 • Danseinformasjonen
 • Dønna bibliotek
 • Museum Stavanger
 • Oslo Byarkiv

Fotografisk materiale

Våre digitaliseringsløyper for foto er operative og på positivfoto fra avisarkiv har vi spesielt god kapasitet. Vi har digitalisert fotografisk materiale fra følgende institusjoner:

 • Museene i Akershus (MiA)
 • Helgeland Museum
 • Arkivverket
 • Svalbardposten
 • Mjøsmuseet
 • Viti
 • NTB
 • Troms og Finnmark fylkesbibliotek
 • Danseinformasjonen
 • Norsk Teknisk museum
 • Anno Museene
 • Moss kommune
 • Universitetsmuseet i Bergen

Arkivmateriale

For papirbasert arkivmateriale har vi foreløpig kun operativ digitaliseringsløype for arkivmateriale fra Arkivverket, i tillegg til noe eget materiale. For Arkivverket har vi digitalisert blant annet branntaksprotokoller og hovedregisterkort, og er nå i gang med landssvikarkivet.

Avis

Vi har over mange år jobbet kontinuerlig med digitalisering av Norges mest komplette avissamling. Vi har per utgangen av 2021 digitalisert 3 706 650 aviser. Du finner de fleste utgavene tilgjengelig i vår tjeneste på nb.no.

Selv om Nasjonalbiblioteket har den mest komplette samlingen av historiske aviser fra Norge finnes det fortsatt noen hull i samlingen der vi mangler enkelte eksemplarer. Disse er vi svært interessert i å overta eller låne for digitalisering.

Har du informasjon om materiale vi kanskje mangler i samlingen, ta kontakt på e-post til kulturarv@nb.no.