Hva digitaliserer vi nå?

AV-materiale

Foreløpig er det digitaliseringsløypa for lydmateriale som er ferdig utviklet og fullt operativ. Video- og filmmateriale som er mottatt ligger på vent til disse digitaliseringsløypene blir ferdig utviklet. Videoløpa vil være operativ i første del av 2022. Ved spesielle behov kan vi få digitalisert enkelte objekter med film via ordinær løype.

Institusjoner vi digitaliserer materiale fra:

 • Viti
 • Randsfjordmuseet
 • Norsk Teknisk Museum
 • Museene i Akershus (MiA)
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Norsk Lydinstitutt Stavanger
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Mjøsmuseet
 • Helgeland Museum
 • Nordlandsmuseet
 • Samisk språk- og kultursenter
 • Stiftelsen Lásságámmi
 • Ryfylkemuseet
 • Museum Vest
 • NTNU Universitetsbiblioteket
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Telemark Museum
 • Nynorsk Kultursentrum
 • Nordmøre museum
 • Valdresmusea

Fotografisk materiale

Våre digitaliseringsløyper for foto er operative og på positivfoto fra avisarkiv har vi spesielt god kapasitet. Vi digitaliserer nå fotografisk materiale fra følgende institusjoner:

 • Museene i Akershus (MiA)
 • Helgeland Museum
 • Arkivverket
 • Svalbardposten
 • Mjøsmuseet
 • Viti
 • NTB
 • Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Arkivmateriale

For papirbasert arkivmateriale har vi foreløpig kun operativ digitaliseringsløype for arkivmateriale fra Arkivverket, i tillegg til noe eget materiale. For Arkivverket har vi digitalisert blant annet branntaksprotokoller og hovedregisterkort, og er nå i gang med landssvikarkivet.

Avis

Vi har over mange år jobbet kontinuerlig med digitalisering av Norges mest komplette avissamling. Vi har per utgangen av 2021 digitalisert 3 706 650 aviser. Du finner de fleste utgavene tilgjengelig i vår tjeneste på nb.no.

Selv om Nasjonalbiblioteket har den mest komplette samlingen av historiske aviser fra Norge finnes det fortsatt noen hull i samlingen der vi mangler enkelte eksemplarer. Disse er vi svært interessert i å overta eller låne for digitalisering.

Vi vil etterhvert legge ut en oversikt under her med utgaver vi mangler. Skulle noen ha informasjon om hvor vi kan finne disse utgavene setter vi stor pris på tips på e-post til kulturarv@nb.no.