Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering

Nasjonalbiblioteket har oppnevnt et rådgivende organ; Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering bestående av representanter fra institusjoner som er i målgruppen for å få samlinger digitalisert av Nasjonalbiblioteket. 

Rådgivende utvalg består av følgende medlemmer:

 • Cecilie Øien – direktør Preus museum 
 • Per Inge Bøe – leder samlingsforvaltning Jærmuseet 
 • Mariann Wollmann Magga – direktør Tana og Varanger Museumssiida  
 • Jan Tore Helle – byarkivar Bergen byarkiv  
 • Ole Martin Rønning – daglig leder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
 • Jan Aakvik – nestleder IKA Møre og Romsdal 
 • Kristine Storesletten Sødal – direktør ARKIVET freds og menneskerettighetssenter 
 • Aud Åse Reitan – avdelingssjef Levanger fotomuseum 
 • Arne Julsrud Berg – direktør Mjøsmuseet 
 • Marianne A. Olsen – direktør Perspektivet museum 
 • Nina Refseth – direktør Norsk Folkemuseum
 • Maria-Carme Torras-Calvo – avdelingsdirektør Universitetsbiblioteket i Bergen
 • Ole Aastad Bråten – direktør Valdresmusea
 • Lene Walle – direktør Vestfoldmuseene