Hva får dere fra oss?

Digitaliseringssatsingen betyr i hovedsak to ting for ABM-institusjoner:

  • Kostnadsfri* leveranse av digitale filer
  • Det digitale materialet blir bevart i omgivelser som sikrer tilnærmet «evig liv» for innholdet.

Tilgangen på digitale filer vil forenkle arbeidet med formidling og tilgjengeliggjøring av kulturarvmateriale som ellers kunne blitt liggende utilgjengelig i magasiner rundt om i Norge.

Ulike filtyper
I digitaliseringsprosessen genereres det forholdsvis tunge bevaringsfiler. Erfaringsmessig er ikke alle interessert i denne typen filer, da de krever mye plass og kapasitet. Leveransene fra oss kan derfor like gjerne være lettere bruksfiler i formidlingskvalitet hvis dette er mer ønskelig. Den originale fila blir uansett tatt vare på under optimale forhold.

Høyteknologisk lagringsteknologi
Digital langtidsbevaring i Nasjonalbiblioteket skjer i form av at det lagres flere ulike kopier, i god kvalitet, på flere ulike typer lagringsteknologier, på ulike fysiske lokasjoner. Lagringsmediene har kortere levetid enn filene, så det skjer kontinuerlig overflytting fra gamle lagringsmedier til nye lagringsmedier.

I framtida vil det også bli foretatt migreringer fra filtyper som er i ferd med å bli foreldet, til nye filtyper. Slike migreringer vil skje ytterst sjelden, men det forventes at det vil måtte gjennomføres av og til i løpet av de hundreårene filene skal leve.

Det nye digitale sikringsmagasinet i Nasjonalbiblioteket skal stå ferdig i 2022, og det kommer til å ha en kapasitet på mange hundre petabytes.

Kostnader
Både selve digitaliseringen og den digitale langtidsbevaringen finansieres av grunnbevilgningen Stortinget har gitt Nasjonalbiblioteket. Det påløper derfor ingen kostnader for institusjonene.

*De som sender materiale til oss for digitalisering vil imidlertid måtte betale frakt av materialet til Mo i Rana.

Bevaring av analogt materiale
Hvis det er ønskelig kan vi inngå avtale som innebærer at Nasjonalbiblioteket også skal bevare det analoge materialet.