Materiale som omfattes

Oppdraget med digitalisering av hele Norges kulturarv omfatter alle medie- og materialtyper og vi skal ha digitaliseringsløyper for alle. Noen løyper er satt i produksjon, andre er fortsatt under utvikling og noen er fortsatt på planleggingsstadiet.