Nyheter

Jevnlige forsendelser fra store samlinger

For å fordele digitaliseringskapasiteten på ulike samlinger og institusjoner planlegger vi å motta jevnlige forsendelser fra flere store samlinger. Vi har opprettet kontakt med noen institusjoner som sitter på samlinger med tusenvis av objekter i ulike formater.

Paller på lager

Enkelte ABM-institusjoner har komplekse samlinger som både er store i størrelse og består av mange ulike medietyper og formater. For at digitalisering av disse samlingene skal bli mer håndterbare både for institusjonen og Nasjonalbiblioteket, kan det ofte være en fordel om man deler samlingen i flere forsendelser.

Forarbeid og kapasitet
Når materiale skal sendes til Mo i Rana for digitalisering innebærer det noe forarbeid for samlingseier. For institusjoner med store samlinger kan det derfor være en fordel om de kan dele opp forarbeidet og organisere og pakke objektene i mindre forsendelser etter hvert som de har kapasitet til det. Det vil også bidra til at ikke noen få store samlinger fyller opp hele digitaliseringsløyper hos Nasjonalbiblioteket over lang tid, men at vi får fordelt kapasiteten på flere samlinger parallelt.

Les mer om forarbeid og pakkeprosess her.

Sikre digitalisering for alle typer institusjoner
Ifølge Jonny Edvardsen, leder for senter for kulturarvdigitalisering ved Nasjonalbiblioteket, er det viktig at vi fordeler digitaliseringskapasiteten på alle typer institusjoner, med både store og små samlinger. – Oppdraget vi har fått med å digitalisere hele Norges kulturarv innebærer at vi skal samarbeide med alle typer institusjoner innenfor ABM-sektoren. Vi må derfor prøve å balansere innstrømmen av materiale slik at variasjonen i både materiale og institusjoner reflekteres best mulig.

I gang med planlegging av jevnlige forsendelser
Vi har allerede opprettet kontakt med noen institusjoner der vi forventer å motta jevnlige forsendelser over en lengre periode. Blant disse er Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og Norsk lydinstitutt i Stavanger.

Norsk lydinstitutt har en samling som består av 10 000 spolebånd og 5000 video- og musikkassetter. De har selv kommet i gang med digitalisering av samlingen, men måtte midlertidig avslutte prosjektet grunnet manglende finansiering. Iselin Grayston, daglig leder ved Norsk lydinstitutt, ble derfor svært glad for å ha opprettet kontakt med Nasjonalbiblioteket og senter for kulturarvdigitalisering.

Mottak av paller på lager

Jevnlige forsendelser fra store samlinger

26.10.2020