Før oppstart av arbeidet med digitalisering av en samling, er vi avhengig av at en formell avtale er på plass mellom Nasjonalbiblioteket og eier av den aktuelle samlingen.

Avtaler

ABM-digitaliseringen er en omfattende satsing. For å skape god oversikt og lette oppfølgingen underveis i digitaliseringsprosessen har vi utviklet tre ulike typer avtaler som skal brukes. Dere velger selv hvilken som passer best for deres materiale.

  • Låneavtalen. Dette er avtalen som brukes når materialet lånes ut, digitaliseres og returneres til eier.
  • Doneringsavtalen. Dette er avtalen som brukes når eier ønsker å overføre eierskap av materialet til Nasjonalbiblioteket etter digitalisering.
  • Deponeringsavtalen. Dette er avtalen som brukes når eier ønsker å beholde formelt eierskap til materialet, samtidig som materialet overflyttes til, og vil bli oppbevart i, Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin. I deponeringsavtalen er det en klausul om at eiendomsretten til materialet overføres til Nasjonalbiblioteket etter 30 år, dersom ikke avtalen er reforhandlet i mellomtiden.