Historikk og bakgrunn

Kulturdepartementet ga i juni 2018 Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette.

Kartleggingen ble ferdigstilt og rapporten presentert i juni 2019.

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2018 til våren 2019, blant alle som rapporterer statistikk til Arkivverket og en del andre virksomheter.

Nasjonalbiblioteket skulle følge opp oppdraget videre og utarbeidet en digitaliseringsplan basert på kunnskap og oversikt som forelå ved årsskiftet 2019/2020.

I regjeringens kulturbudsjett for 2020 kom det fram at man ville styrke Nasjonalbiblioteket med 87 millioner kroner årlig og opprette 70 nye stillinger i Mo i Rana knyttet til digitalisering av kulturarv.

Lenker