Nasjonalbiblioteket startet i 2020 arbeidet med å digitalisere Norges kulturarv – papirmateriale, fotografi, film og lydopptak –
fra arkiv, bibliotek og museum over hele landet.

Nyheter

Se flere nyheter