Nasjonalbiblioteket startet i 2020 arbeidet med å digitalisere Norges kulturarv – papirmateriale, fotografi, film og lydopptak –
fra arkiv, bibliotek og museum over hele landet.

Vi ønsker oss lyd og
35mm negativ strips!

Nyheter

Vi har nå inne materiale til digitalisering fra blant annet følgende samarbeidsinstitusjoner:

 • MiA – Museene i Akershus
 • Norsk Teknisk Museum
 • Musea på Sunnmøre
 • Randsfjordmuseet
 • Kistefos-museet
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Mjøsmuseet
 • Norsk Lydinstitutt Stavanger
 • Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
 • Helgeland Museum
 • Samisk språk- og kultursenter
 • Nordlandsmuseet

Se flere nyheter