Nyheter

Kartlegging av foto i ABM-sektoren

For første gang gjennomføres det en kartlegging av antall foto som finnes i ABM-institusjonene i Norge. I juni 2023 sendte Nasjonalbiblioteket ut et spørreskjema i håp om å få et bedre grunnlag for å kunne planlegge for videre digitalisering og forvaltning av fotografisk kulturarvmateriale i Norge.

Ark fra kartleggingsskjema

Bakgrunn
Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å digitalisere den dokumentbaserte kulturarven som finnes i ABM-institusjoner i Norge. Dette innebærer også foto. For å få en mest mulig effektiv digitalisering utvikles det digitaliseringsløyper knyttet til de ulike fotoformatene som finnes, da ulike formater må digitaliseres på ulike måter. For å kunne vite hvilke behov vi står overfor var det nødvendig å gjennomføre en kartlegging av det fotografiske materialet som finnes i ABM-institusjonene i Norge.  

Gjennomføring
I løpet av siste halvdel av 2023 kom det inn en god del svar på kartleggingen som ble sendt ut til ABM-institusjonene på overordnet nivå. Selv om oppsatt frist er gått ut, og etterarbeidet er påbegynt, har vi valgt å fortsatt holde svarskjema åpent. Siden det er krevende å fylle ut med fullstendige opplysninger ønsker vi å fortsatt kunne ta imot svar fra de som enda ikke har levert, men som kanskje har anledning å få det gjort utover 2024. Har dere ikke levert og ønsker å gjøre det, så ta kontakt.

Etterarbeid og resultat
Omfattende arbeid med utfylling betyr også omfattende arbeid med bearbeiding og analyse før resultat. Arbeidet er i gang, men vi forventer å måtte bruke store deler av 2024 før en foreløpig rapport vil foreligge. Noen resultater kan vi likevel lese ut av etterarbeidet så langt, og noe vil bli presentert på fotonettverkets vårmøte i juni.

Ved spørsmål i forbindelse med kartleggingen, ta kontakt på e-post kulturarv@nb.no eller tlf. 48218523.