Nyheter

Kartleggingsskjema for foto er sendt ut!

For første gang gjennomføres det en kartlegging av antall foto som finnes i ABM-institusjonene i Norge. I juni sendte Nasjonalbiblioteket ut et spørreskjema og vi håper så mange som mulig kan svare på denne viktige kartleggingen. Det vil forhåpentligvis gi et bedre grunnlag for å kunne planlegge for videre digitalisering og forvaltning av fotografisk kulturarvmateriale i Norge.

Fotonegativ 35mm stripe

Oppdatert oktober 23: Vi hører at mange har vanskelig for å fullføre undersøkelsen innen fristen. Vi holder derfor svarskjema åpent slik at det er mulig å levere utover høsten selv om fristen er gått ut.

Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å digitalisere den dokumentbaserte kulturarven som finnes i ABM-institusjoner i Norge. Dette innebærer også foto. For å få en mest mulig effektiv digitalisering utvikles det digitaliseringsløyper knyttet til de ulike fotoformatene som finnes, da ulike formater må digitaliseres på ulike måter. For å kunne vite hvilke behov vi står overfor er det nødvendig å gjennomføre en kartlegging av det fotografiske materialet som finnes i ABM-institusjonene i Norge.  

Vi sendte derfor i juni ut en lenke til et spørreskjema til alle ABM-institusjonene. Vi har valgt å sende ut én lenke per institusjon, som vil generere ett svar. Vi ønsker å få mest mulig oversikt over hva som finnes totalt i sektoren og vil unngå dobbeltrapportering, og har derfor valgt å ikke sende til enkeltavdelinger og ulike kontaktpersoner. Vi er derfor avhengige av at e-posten med lenke til svarskjema videresendes fra postmottak til rette person/avdeling som skal utføre arbeidet med å innhente informasjon om eget materiale og fylle det ut. Dersom noen institusjoner likevel ønsker å fylle ut svar fra ulike avdelinger hver for seg, så er det mulig å ta kontakt med oss for å få tilsendt lenke til flere svarskjema. Det viktige er da å unngå dobbeltrapportering.

Selv om vi har samlet e-postadresser til de fleste ABM-institusjonene i Norge så regner vi med det er noen som kan ha gått under radaren og ikke har fått tilsendt kartleggingen. Dersom noen mener sin institusjon ikke har fått den, eller vet om andre som burde ha fått den, så vær vennlig å ta kontakt så snart som mulig.

Selve gjennomføringen av kartleggingen kan være krevende dersom man ikke har veldig god deltaljoversikt over eget fotomateriale fra før. Kartleggingen er ønsket å skulle gi oversikt over mengden av foto som finnes i ABM-sektoren, fordelt på ulike formater. Vi ønsker derfor at dere så langt det lar seg gjøre anslår antall foto dere har innenfor de ulike formatene. I tillegg ønsker vi at dere gjør en vurdering av hvor viktig det er å få prioritert de ulike delene av samlingen til digitalisering.

Vi er helt avhengige av deres tilbakemeldinger på denne undersøkelsen. Vi vil derfor rette en stor takk til alle i forkant for at dere tar dere tid til å fylle ut skjemaet. Vi kommer til å utarbeide en sammenfatning av dataene i ettertid, denne vil bli offentliggjort. 

Ny svarfrist er satt til 13.10.2023. Mulig å levere også etter fristen.

Ved spørsmål i forbindelse med kartleggingen, ta kontakt på e-post kulturarv@nb.no eller tlf. 48218523.