Nyheter

Ledig kapasitet – avisfoto

Noen av de største fotosamlingene i Norge stammer fra aviser land og strand rundt. Nå ønsker vi oss flere avisfoto til digitalisering.

InoTec-skanner for foto
Vi har effektive skannere for avisfoto (positiver)

Dette materialet har Nasjonalbiblioteket hatt et spesielt fokus på de siste årene, med digitalisering av positivsamlingene til Bergens Tidende, Nationen, Østlandets Blad og Rana Blad som eksempler. Vi har stor kapasitet på digitalisering av denne typen materiale og kommer til å ha behov for et jevnt tilsig av samlinger.

Fotosamlingene fra avisene inneholder ofte både positiver og negativer. Vi har konsentrert digitaliseringen om positivene av flere grunner. For det første er dette som regel de bildene som ble publisert i avisene, noe som betyr at dette materialet rent juridisk er litt enklere å håndtere i forhold til personvern.

Videre er det digitaliseringsmessig enklere å ta unna store volum med papirpositiver enn å skulle ta utgangspunkt i negativene. Så er det også et poeng at det ofte er svært mange eksponeringer fra ett og samme fotooppdrag i avisarkivene. Som regel ble bare ett blide kopiert ut og bevart på papir, så ved å digitalisere det som finnes på papir sikrer vi at helheten blir dekket på en effektiv måte.

Vei i vårløsning, foto fra Rana Blad
Digitalisert avisfoto fra Rana Blad, brukt i avisen i april 1988. Bildet viser en lokal vei i distriktet, og er tatt av Aksel Lysøy, som var ansatt i avisen i 43 år.

Fotoarkivet til Bergens tidende er et godt eksempel på hvilke problemstillinger slike arkiv reiser. Hele samlingen var på over 5 millioner bilder. Av dette var i overkant av 500 000 papirpositiver. Disse var ordnet etter en arkivnøkkel som avisen brukte, der inngangene til bildene kunne være geografiske steder i Bergen, personer, institusjoner eller rett og slett stikkord om anga et saksområde eller en type hendelse.

Denne arkivnøkkelen har dannet grunnlaget for tilretteleggingen som må gjøres før skanningen, og gir oss i ettertid mulighet til å søke på de stikkordene som var brukt ved arkiveringen. De resterende 4,5 millioner bildene er negativer, i stor grad ordnet etter fotograf/kronologi. De aller fleste negativene langtidsbevares i analogt sikringsmagasin, og digitaliseres bare dersom det skulle oppstå et behov.

Nasjonalbiblioteket har veldig god kapasitet på denne type digitalisering, altså skanning av positive avisfoto, og så effektiv som disse digitaliseringsløypene er ser vi altså for oss at det er behov for jevnt tilsig av nye samlinger til denne løypa. Vi vil derfor gjerne ha kontakt med ABM-institusjoner som har slike samlinger og som vil ha materialet digitalisert.