ABM-digitalisering

Oppskaleringen av digitaliseringsaktivitetene i Nasjonalbiblioteket omfatter alt dokumentbasert kulturarvsmateriale i arkiv, bibliotek og museer.

Det betyr at alt fra det minste lokale museet til de største samlingene i Arkivverket er omfattet av satsingen. Det vil trolig ta over 30 år å komme gjennom alt det materialet som allerede er samlet i magasiner land og strand rundt. Erfaringsmessig mottar kulturarvinstitusjonene en jevn strøm av materiale, og vi forventer at dette kommer til å fortsette i årene framover.

Erfaringsmessig vil institusjoner og privatpersoner som har relevant materiale på et eller annet tidspunkt ønske å overføre disse til en ABM-institusjon for bevaring og tilgjengeliggjøring.

En mulig effekt av en storskala digitalisering er at flere ønsker å overføre sitt materiale til en bevaringsinstitusjon. Digitaliseringsplanleggingen må derfor ta høyde for at materiale som i dag ligger utenfor ABM-sektoren overføres til sektorens institusjoner i løpet av de neste 30 årene.