Nyheter

Fornøyde deltakere på årets ABM-konferanse

Årets ABM-konferanse ble gjennomført i september. Om lag 50 deltakere var på plass i Mo i Rana og fikk med seg et variert program med innblikk fra ulike deler av kulturarvdigitaliseringa ved Nasjonalbiblioteket.

Deltakere samlet i konferanserom for å høre og se fremlegg av presentasjon
ABM-konferansen 2023. Foto: NB/Marius Nyheim Kristoffersen

På samme måte som i fjor var årets konferanse lagt opp med en dag med presentasjoner og en dag med omvisning. Første dag er lagt opp med mange, men korte, innlegg.

Målet med flere korte innlegg er å gi deltakerne et innblikk i flere av de mange ulike prosessene som er en del av Nasjonalbibliotekets arbeid med kulturarvdigitalisering.

Også i år var det bidrag fra en ekstern institusjon som allerede er godt kjent med å samarbeide med NB om digitalisering av deres materiale. Konservator og fotoarkivar ved Haugalandmuseet, Madli Hjermann, delte av deres erfaringer og fortalte om hvordan de har jobbet med materialet både før og etter digitalisering.

Madli Hjermann presenterer på ABM-konferansen
Madli Hjermann, Haugalandmuseet. Foto: NB/Marte A. Stien

Hjermann var også fornøyd med å være deltaker på resten av programmet. – Konferansen gav et godt innblikk i Nasjonalbibliotekets kompetanse, personell og utstyr for digitalisering og logistikken som gjør det mulig å få digitalisert mye effektivt og med god kvalitet. Jeg tror alle som deltok fikk noen aha-opplevelser om hvilke muligheter digitaliseringsprosjektet gir, sier Hjermann.

Hjermann mener også konferansen er nyttig for å treffe kolleger fra både arkiv, bibliotek og museum, som er bra for samarbeid på tvers.

I år var vi heldige og fikk et visuelt referat fra konferansen. Vegard Stoveland, som også jobber på Nasjonalbiblioteket, tegnet visuelt referat fra alle foredragene, noe som ga et artig perspektiv på tema kulturarvdigitalisering!

Tegning med tematikk fra ABM-konferansen 2023
Vegard Stoveland produserte en tegning på 3,6m med innhold fra første konferansedag.

På konferansens andre dag fikk deltakerne omvisning på Nasjonalbiblioteket Mo i Rana.

Vi takker alle som deltok på årets konferanse og ser frem mot neste års arrangement, som planlegges til ca. rundt 1. oktober 2024.