Nyheter

Svalbardposten på vei med båt

Fotoarkivet etter Svalbardposten skal digitaliseres av Nasjonalbiblioteket og materialet er nå underveis, med båt!

Foto fra Svalbardposten
Digitalisert bilde fra Rana Blad av sommerturist på Svalbard. Brukt i avisen 8. juli 1988. Foto: Vidar Ruud

Nasjonalbiblioteket har god kapasitet på digitalisering av avisfoto, og neste samling som mottas til klargjøring er fra Svalbardposten. Å sende materiale fra Svalbard er ikke alltid like enkelt, og man må ta hensyn til vær og føre på en annen måte enn i resten av landet.

Avtale om digitalisering ble inngått allerede i vinter, men siden materialet skulle sendes med båt måtte forsendelsen avventes til isen hadde gått. Materialet er nå underveis fra Svalbard til Tromsø med båt, hvor det så går videre til Mo i Rana med bil.

For fotoarkivet fra Svalbardposten har Nasjonalbiblioteket fått tillatelse til å vise bildene i vår tjeneste på nb.no/bilder. Der vil de kunne ses av alle fortløpende etter hvert som de blir digitalisert.