Nyheter

Nå strømmer materialet inn

Etter et år preget av utvikling, oppbygging og planlegging, ser vi nå at materialet begynner å strømme inn til digitalisering.

Mottak av materiale i transportkasser

2020 ble starten for den virkelige oppbyggingen av vår aktivitet for digitalisering av den norske kulturarven. Det første året har vært preget av oppskalering av digitaliseringskapasiteten, utvikling av nye systemer og digitaliseringsløyper, og ikke minst, utvikling av rutiner for prosessen ut mot våre samarbeidsinstitusjoner.

Vi ser ofte at det tar noe tid fra den første kontakten opprettes til vi mottar materialet inn dørene i Mo i Rana. Selv om prosessen med forarbeid kanskje kan føles omstendelig, er det et viktig arbeid som legger grunnlaget for et godt resultat videre.

I løpet av det første året har vi opprettet kontakt med mange institusjoner, og mange avtaler har blitt signert. Det har foregått mye god planlegging, rydding og sortering ute i institusjonene, og vi ser nå at materialet begynner å strømme inn. Bare de siste par ukene har vi mottatt forsendelser fra 7 ulike institusjoner, og flere er på vei. Vi forventer etter hvert en jevn strøm som skal sørge for kontinuerlig arbeid i alle digitaliseringsløyper.

Status for digitaliseringsløyper

Det er fortsatt for lydmateriale vi har mest digitaliseringskapasitet foreløpig. Der er den tilpassede ABM-løypa fullt operativ og de fleste støttesystemer er på plass. For fotografisk materiale er også løypene operative og kan ta imot de aller fleste formater.

Den neste digitaliseringsløypa som skal stå ferdig er for videomateriale. Av ulike årsaker har utviklingsarbeidet tatt mer tid enn først antatt, og vi forventer nå at løypa er ferdig utviklet og satt i produksjon i løpet av høsten. Det betyr også at løypa for film sannsynligvis ikke vil være på plass før i starten av 2022. Materiale vi mottar som skal i løyper som ikke er klare, blir lagt i kø og tatt inn så snart vi har mulighet.

Når det gjelder privatarkiv og sammensatte arkiv er det fortsatt den materialgruppa vi er lengst unna å ha en digitaliseringsløype klar for. Det ser foreløpig ut til at oppstart der vil bli tidligst mot slutten av 2022.