Nyheter

Folketellingen fra 1920 er publisert

Vi gratulerer Digitalarkivet med publiseringen av folketellingen 1920 som ble gjort tilgjengelig 1. desember 2020.

Foto: Arkivverket

100 år etter tellingen ble gjennomført ble taushetsplikten opphevet, og Digitalarkivet kunne publisere skannet versjon av personopplysninger fra 2 757 633 personer som enten var hjemmehørende i Norge, eller hadde midlertidig opphold i landet det året.

Opplysninger om hver person ble registrert på en egen personseddel, og av de 2 757 633 skannede sedlene var Nasjonalbiblioteket heldige og fikk oppdraget med å skanne 2 195 193 sedler. Vi takker for at vi fikk være med på dette viktige prosjektet!

Deler av folketellingen er søkbar på Digitalarkivet, og Arkivverket oppdaterer fortløpende etter hvert som nye kommuner blir gjort søkbare.