Arkivmateriale

Papirbasert arkivmateriale er en stor og viktig, men utfordrende materialgruppe å digitalisere. Mange ABM-institusjoner har slikt materiale, og det kommer til å være en viktig materialkategori i mange tiår framover.

Nasjonalbiblioteket har til nå digitalisert utvalgte dokumenter fra egen samling av dette materialet, der produksjonsløypa har vært utviklet med utgangspunkt i en egenutviklet katalog. I tillegg har vi etablert en meget effektiv digitaliseringsløype for arkivmateriale fra Arkivverket. Til nå har vi i denne løypa digitalisert mer enn 20 millioner sider med arkivmateriale, blant annet branntaksprotokoller og hovedregisterkort fra store deler av landet. Vi jobber nå med digitalisering av Landssvikarkivet, som kommer til å ta flere år å digitalisere.

Før vi kan komme i gang med ordinær storskala digitalisering for ABM-sektoren på dette feltet, må det imidlertid utvikles en mer generell digitaliseringsløype. Utviklingen av en slik løype krever flere mindre piloter for å komme fram til hensiktsmessige rutiner. Blant annet må det vurderes hvilken grad av ordning og hvilket teknisk utstyr slike samlinger krever for at selve skanningen skal kunne skje effektivt. Ordinær digitaliseringsproduksjon på dette området vil derfor ikke være i gang før tidligst i 2025.