Film- og videomateriale

Nasjonalbiblioteket har lenge hatt digitaliseringsaktiviteter for film og videomateriale. I forbindelse med digitalisering for ABM-sektoren må nye, mer effektive digitaliseringsløyper benyttes.

Ny digitaliseringsløype for videodigitalisering var operativ høsten 2022. Det jobbes kontinuerlig med utvikling for å øke kapasiteten i løypa.

For filmdigitalisering er ny digitaliseringsløype estimert klar til starten av 2025.