Digitalt materiale

Nasjonalbiblioteket skal tilby bevaring av den norske kulturarven som finnes som digitalt materiale. Teknisk løsning for dette er dessverre ikke på plass enda.

Nasjonalbibliotekets IKT-team for Digital bevaring har prøvd å forklare begrepet gjennom en illustrasjon:

Illustrasjon av begrepet "Digital bevaring" bilde 1 av 3
Illustrasjon av begrepet "Digital bevaring" bilde 2 av 3
Illustrasjon av begrepet "Digital bevaring" bilde 3 av 3