Det fotografiske materialet Nasjonalbiblioteket jobber med er svært omfangsrikt og digitaliseringsmetodene varierer derfor fra format til format. Grunntanken er likevel den samme – å oppnå så høy bildekvalitet som mulig i digitaliseringsprosessen.

Digitaliseringsutstyret vi benytter gjør det mulig å effektivt digitalisere store mengder materiale og samtidig oppnå et bevaringsverdig resultat av høy kvalitet. Tabellene under beskriver de ulike objektene vi digitaliserer og bildekvaliteten i forhold til FADGI-standarden.

35mm

35mm negativremse

Majoriteten av negativene Nasjonalbiblioteket digitaliserer er 35mm i remser med alt fra to til seks bilder på hver remse. Negativene kan effektivt digitaliseres ved hjelp av linjeskannere eller kamerabaserte løsninger. I noen tilfeller, hvis for eksempel negativets tilstand er dårlig eller tilhører en samling som må nummereres manuelt, kan alternativet være en manuell avfotografering.

35mmFADGIBitdybdeFargeromFilformatMinimum PPI
Farge416AdobeRGBTIFF4300
Sort/hvitt416Gray gamma 2.2TIFF4300

120mm

120mm negativremse

120mm, eller mellomformat, er også et av de vanligste formatene fotoavdelingen arbeider med. Disse kan effektivt digitaliseres ved hjelp av linjeskannere, kamerabaserte løsninger og i noen tilfeller manuell avfotografering. Dette formatet digitaliseres med samme utstyr som 35mm, men oppnår lavere rangering ettersom formatet krever høyere oppløsning.

120mmFADGIBitdybdeFargeromFilformatMinimum PPI
Farge216AdobeRGBTIFF2300
Sort/hvitt216Gray gamma 2.2TIFF2300

Dias (lysbilder)

Dias, eller lysbilder, digitaliseres ved hjelp av kamerabaserte løsninger laget spesielt for den type format. Hvis tilstanden er dårlig eller tilhører en samling som må navngis manuelt, kan alternativet være manuell avfotografering.

DIASFADGIBitdybdeFargeromFilformatMinimum PPI
Farge416AdobeRGBTIFF4000
Sort/hvitt416Gray gamma 2.2TIFF4000

Andre formater

Enkelte andre formater må digitaliseres med manuell avfotografering. Dette gjelder blant annet negativer i 127mm, 4×5″ og 8×10″, samt glassnegativer.

FADGIBitdybdeFargeromFilformatMinimum PPI

127mm
Farge316AdobeRGBTIFF3200
127mmSort/hvitt316Gray Gamma 2.2TIFF3200
4×5Farge316AdobeRGBTIFF1500
4×5Sort/hvitt316Gray Gamma 2.2TIFF1500
Glass*Farge316AdobeRGBTIFF600-2350
Glass*Sort/hvitt316Gray Gamma 2.2TIFF600-2350
*Blant glassnegativer er det et vidt spekter av ulike størrelser og formater, og minimum oppnåelig oppløsning avhenger av glassnegativets art.
Glass er et skjørt materiale. Her ser vi glassnegativ med skadet hjørne.

Papirpositiver

Papirpositiver digitaliseres enten ved hjelp av kamerabaserte løsninger eller ved bruk av linjeskannere. Dette valget avhenger av originalenes tilstand og kvalitet.

PositiverFADGIBitdybdeFargeromFilformatMinimum PPI
Farge38AdobeRGBTIFF400
Farge416AdobeRGBTIFF600
Sort/hvitt38AdobeRGBTIFF400
Sort/hvitt416Gray Gamma 2.2TIFF600