FADGI-standarden

FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative) rangerer bildekvalitet fra én til fire stjerner. Rangeringen er en indikator på hvor stort avvik som kan aksepteres i forhold til relative verdier satt av FADGI for å oppnå en bestemt bildekvalitet.

Kravene for å oppfylle 4 stjerners bildekvalitet er høye og man er avhengig av digitaliseringsutstyr som oppfyller FADGIs kravspesifikasjoner, samt operatører med god teknisk innsikt og fotokunnskap. Det er verdt å merke seg at FADGI-standarden er en veiledning som har til hensikt å vise til beste praksis for de forskjellige formatene og hva som faktisk er oppnåelig med dagens utstyr.

Én stjerne: Bilder med denne kvaliteten kan kun ses på som informative referenter til det originale objektet. Kvaliteten er heller ikke god nok i forskningsøyemed, der momenter som optisk karaktergjenkjennelse og informasjon om teknikk og prosess er viktig.

To stjerner: Bilder med denne kvaliteten må også ses på som informative referenter, men er likevel akseptabelt når objektene ikke krever høyere kvalitet for korrekt gjengivelse.

Tre stjerner: Bilder med trestjerners bildekvalitet er av høy profesjonell kvalitet, og egner seg godt til de fleste formål.

Fire stjerner: Den beste bildekvaliteten som er mulig å oppnå med dagens utstyr. Bilder med denne kvaliteten representerer toppmoderne metoder og digitaliseringsprosesser, og egner seg svært godt til både bevaring og reproduksjon.