Digitaliseringsløyper foto

Det fotografiske materialet Nasjonalbiblioteket jobber med deles gjerne inn i to grupper: refleksivt og transparent materiale. Innenfor hver gruppe skilles det mellom størrelser, formater og materialtyper, som i tillegg til samlingenes omfang og tilstand, legger føringer for hvilke metoder og utstyr som bør brukes for å digitalisere mest mulig effektivt og i høy nok kvalitet.

Digitaliseringsutstyret vi benytter oss av er spesielt utviklet for å håndtere store mengder fotografisk materiale, samt det vide spennet av formater en samling kan bestå av. Formatene innehar også forskjellig grad av bildeinformasjon og krever derfor digitaliseringsmetoder som samsvarer med standardene og anbefalingene Nasjonalbiblioteket støtter seg til.

Tre ulike digitaliseringsløyper

Etter mange års arbeid med fotografisk materiale har vi utarbeidet tre ulike digitaliseringsløyper for å imøtekomme kravene.

  1. Refleksivt materiale digitaliseres normalt sett av kamerabaserte skannere hvis objektets tilstand tillater det. Dette er en svært effektiv og delvis automatisert løsning hvor både for- og bakside skannes samtidig.
  2. Refleksivt materiale som ikke tillater slik behandling og ikke kan sendes gjennom skannere, digitaliseres ved hjelp av skreddersydde avfotograferingsløsninger for denne type materiale.
  3. Transparent materiale som 35mm, 120mm, glassplater, dias, bladfilm og lignende formater, avfotograferes ved hjelp av kamerabaserte løsninger. Mens det aller meste av 35mm negativer mates inn i robotiserte fremtrekksløsninger for avfotografering, digitaliseres alt annet transparent materiale på toppmoderne, vertikale kamerarigger.

To digitale eksemplarer av hvert objekt

Med unntak av skannet refleksivt materiale, bevares alle objekter i to digitale eksemplarer: en bevaringskopi og en visningskopi. Bevaringskopien er en autentisk og lineær digital gjengivelse av det fysiske objektet uten noe form for etterbehandling eller inngripen fra fototeknikerens side. Visningskopien på sin side er en etterbehandlet digital reproduksjon av objektets motiv, ment for Nasjonalbibliotekets visnings- og publikumstjeneste.

Kvalitetssikring

Digitaliseringsutstyret analyseres og evalueres jevnlig for å sikre at det fungerer Digitaliseringsutstyret vårt analyseres og evalueres jevnlig for å sikre at det fungerer godt og oppnår den bildekvaliteten vi ønsker. Momenter som toneskala, oppløsning, støy, hvitbalanse og fargegjengivelse analyseres i en egen programvare og sammenlignes med FADGIs kravspesifikasjoner. Det tas i tillegg daglige stikkprøver av alt digitalisert materiale som våre fototeknikere kontrollerer og kvalitetssikrer før det sendes til bevaring.