Fotografisk materiale

Nasjonalbiblioteket har i en årrekke digitalisert og bevart fotografisk materiale – både fra egne samlinger og som en tjeneste for eksterne samlingseiere – og er et fagfelt fotoseksjonen ved NB har opparbeidet seg bred kunnskap om. De siste årene har vi styrket bemanningen betraktelig, investert i nytt utstyr og smartere arbeidsstasjoner, og utviklet nye og mer effektive digitaliseringsmetoder. Det har gjort det mulig for Nasjonalbiblioteket å øke digitaliseringskapasiteten og med det imøtekomme ABM-sektorens digitaliseringsbehov.

Det fotografiske materiale Nasjonalbiblioteket til enhver tid jobber med omfatter svært mange forskjellige typer og formater. Alt fra store samlinger med 35mm eller 120mm filmremser, til bladfilm og glassnegativer, postkort og papirpositiver. Mens noen materialtyper kan digitaliseres med forholdsvis høy frekvens, som for eksempel 35mm plastnegativer, krever andre formater en langt mer manuell behandling der materialets form og tilstand ofte må tas spesielle hensyn til underveis i digitaliseringsarbeidet.

Digitaliseringsarbeidet utføres av kvalitetsbevisste fototeknikere på arbeidsstasjoner tilpasset den enkelte materialtype. Arbeidsstasjonene er fleksible og effektive, og gjør det blant annet mulig å kombinere kvantitet med kvalitet på en tilfredsstillende måte. Vi finsliper digitaliseringsmetodene våre og forankrer dem i prinsipper om å være objektive og tro til det originale objektet og reprodusere autentiske digitale kopier av høy kvalitet. Samtidig jobber vi også kontinuerlig med å utvikle løsninger som kan effektivisere og forbedre digitaliseringstakten. Vi støtter oss til internasjonale standarder for digitalisering, bevaring og bildekvalitet, deriblant FADGI og ISO 19264-1.