I Nasjonalbiblioteket har vi i en årrekke digitalisert fotografisk materiale fra egne samlinger og som en tjeneste for andre samlingseiere. Nå har vi videreutviklet våre digitaliseringsmetoder, økt bemanningen og investert i utstyr og infrastruktur som til sammen gir oss en betydelig økt digitaliseringskapasitet.

Fotografisk materiale omfavner svært mange forskjellige typer og formater. Alt fra store samlinger med 35 mm filmremser som kan digitaliseres med forholdsvis høy frekvens, til gamle og skjøre glassplater som krever en langt mer manuell behandling der fysisk tilstand ofte må tas spesielle hensyn til.

Med våre fleksible digitaliseringsmetoder favner vi over stort mangfold av materialtyper og vi er godt rustet til å håndtere ulike fotosamlinger.

Digitaliseringsarbeidet utføres av kompetente fototeknikere på ulike arbeidsstasjoner med kamerabaserte løsninger og linjeskannere. Når vi digitaliserer fotografisk materiale jobber vi ut fra en filosofi om å være så tro mot originalene som mulig og gi de digitale sikringskopiene en autentisk gjengivelse. Dette oppnår vi ved å følge etablerte rutiner og støtte oss til standarder for bildekvalitet, som FADGI og ISO 19264-1.