Bøker, tidsskrift og aviser

Bøker

Vi nærmer oss målet om digitalisering av alle norske bøker som finnes i Nasjonalbiblioteket. Det gjenstår fortsatt noen, de fleste av disse er fra de siste ti årene. Utgivelser som ikke finnes i NBs samlinger vil bli lånt inn fra andre institusjoner og digitalisert, i stor grad vil dette gjelde lokale utgivelser som ikke er fanget opp av tidligere tiders pliktavlevering. De fleste nye bøker som utgis vil etter hvert mottas digitalt og det blir dermed ikke nødvendig med digitalisering av papirutgaven.

Tidsskrift

Nasjonalbiblioteket har de siste årene systematisk digitalisert periodisk materiale som tidsskrift, blader, seriepublikasjoner og lignende. Det gjenstår fremdeles noen hyllekilometer å digitalisere, så denne aktiviteten vil pågå i lang tid framover.

Hvis det er behov for å få digitalisert spesielle titler vil disse kunne prioriteres ved forespørsel. I noen tilfeller vil eksemplarene som befinner seg i NB ikke være optimale for digitalisering. Det kan skyldes både kvalitet på dokumentene eller forhold rundt innbindingen. I slike tilfeller kan det hende at vi ønsker å låne materialet for digitalisering.

Aviser

De aller fleste avisårgangene som har kommet ut i Norge finnes i Nasjonalbiblioteket og vil bli digitalisert. Det finnes imidlertid unntak, og både enkelthefter og enkeltårganger kan mangle. Det finnes også noen få eksempler på titler som aldri ble avlevert til NB, som regel gjelder dette mindre utgivelser som bare eksisterte i en kort periode.

Vet du noe som mangler?

Vi er interessert i å supplere samlingen der vi mangler noe, eller å låne materiale for digitalisering. Ta kontakt dersom dere vet om utgivelser som mangler i Nasjonalbibliotekets samling.