Filstørrelser

Her kan du finne noen eksempler på filstørrelser for ulike format og filtyper. Dette er kun eksempler som kan gi et bilde av størrelser for de ulike filtypene man kan forvente å få etter digitalisering.

Lyd

En time digitalisert lyd i bevaringskvalitet (Wave 24bit/96 kHz): ca 2GB
En time digitalisert lyd i formidlingskvalitet (Mp4): ca 120 MB

Foto

Ett 120 mm digitalisert foto i bevaringskvalitet (TIFF): ca 50 MB
Ett 120 mm digitalisert foto i formidlingskvalitet (JPEG): 5-20 MB

Video

En time digitalisert video i formidlingskvalitet (SD 8bit): 1,4 GB
En time digitalisert video i bevaringskvalitet: SD 8bit – 25GB, FHD 8bit – 76BG, FHD 10bit – 180GB

Film

For film varierer størrelsen på digital film etter ulike faktorer som filmbredde, størrelse for overskanning, avspillingshastighet og visningsformat på etterproduserte filer.

35 mm skannes i 4k, mindre formater i 2k

En time 35mm 4K 25% overskann ffv1 24 bps – ca 4 TB
En time 35mm 4K mezzanin stum format 24 bps – ca 350 GB
En time webversjon 24bps 1,5 GB
En time 2K 25% overskann ffv1 24 bps – ca 1 TB
En time 2K mezzanin stum format 24 bps – ca 90 GB

Dataservere