Nyheter

Fra Finnmark til Agder

Senter for kulturarvdigitalisering har fokus på kontakt med sektoren og så langt i september har vi vært på reise i Øst-Finnmark, Agder og Nordland. Vi har besøkt åtte ABM-institusjoner, vært på to befaringer og holdt innlegg på en konferanse.

Vadsø museum Ruija Kvenmuseum
Vadsø museum Ruija Kvenmuseum

I Finnmark var det NB som tok kontakt med institusjonene i området som vi ønsket å besøke for å fortelle om vårt oppdrag med kulturarvdigitalisering.

Vi hadde veldig gode møter ved alle sju lokasjoner vi besøkte, og vi ser hvor nyttig det er å komme ut å prate direkte med de som håndterer materialet. Ved å kunne snakke direkte sammen om hva NB kan tilby og hva institusjonen trenger, og å gå sammen i magasinet for å se på samlingen, gir et veldig godt grunnlag for videre dialog om hva som blir veien videre for aktuelt materiale.

Senter for kulturarvdigitalisering har som mål å informere om oppdraget vi har fått med kulturarvdigitalisering både ved denne typen besøk, men også ved befaringer for konkrete samlinger, og tilstedeværelse og deltakelse på møter og konferanser.

I Agder var vi på befaring i Kristiansand og Arendal for å se på konkrete fotosamlinger vi har dialog om, i tillegg til at vi fikk komme på besøk hos Aust-Agder museum og arkiv IKS ved Kuben.

I Nordland har vi deltatt og holdt innlegg ved Bibliotekmøtet i Nordland 2023 i Bodø i regi av Nordland fylkesbibliotek.

Ved ønske om besøk eller deltakelse på arrangement er det bare å ta kontakt med oss.