Nyheter

Ny lesesal hos Arbark

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek driver renovering av sine lokaler og hadde 23. mars høytidelig åpning av sin nye lesesal.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ved åpning av ny lesesal ved ARBARK
Daglig leder ved Arbark Ole Martin Rønning tar i mot gratulasjoner fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har startet et storstilt renoveringsprosjekt av sine lokaler i Folkets Hus ved Yongstorget. Første steg i prosessen var ny lesesal og onsdag 23. mars var det høytidelig åpning. Daglig leder Ole Martin Rønning var svært glad for å kunne ønske velkommen i de nye lokalene og LO-leder Peggy Hessen Følsvik var tilstede og klippet snora og holdt tale.

Arbark er i dag landets største private arkivinstitusjon med 17 faste stillinger og store samlinger; arkivet inneholder ca. 8000 hyllemeter, biblioteket har ca. 130 000 titler og fotosamlingen består av ca. 4,2 millioner bilder.

Lesesalen er betjent og åpen for alle som bruker Arbarks samlinger. Lesesalsbetjeningen hjelper til med søking og fremfinning av materiale og annen veiledning.

Nasjonalbiblioteket og senter for kulturarvdigitalisering har samarbeid med Arbark om digitalisering av både lyd, levende bilder og foto.

Publikum ved åpning av ny lesesal ved ARBARK
Jonny Edvardsen med flere fra Senter for kulturarvdigitalisering var heldige å få delta på åpningen av den nye lesesalen ved Arbark.