Nyheter

Lyden av Rogaland har ankommet samlet

I Rogaland har en koordinator fra museumstjenesten stått i spissen for et arbeid der seks museer har jobbet sammen med å klargjøre og sende lydmateriale til Mo i Rana for digitalisering.

Transportkasser med lydmateriale til digitalisering
Kasser med lyd fra fire av seks museer er ferdig merket på fotoarkivaren sitt kontor på Haugalandmuseet (Museumstjenestene i Rogaland). De ble plassert i magasin i påvente av transporten videre til Mo i Rana.

Da storsatsing på digitalisering av kulturarven ble satt i gang startet museene i Rogaland, ved Dalane folkemuseum, Haugalandmuseet, Jærmuseet, Museum Stavanger, Norsk oljemuseum og Ryfylkemuseet, med å kartlegge sine kulturhistoriske lydsamlinger. Målet var å få sendt lydmaterialet til digitalisering hos Nasjonalbiblioteket, og nå er 20 kasser med lydmateriale ankommet Mo i Rana.  

Etter initiativ fra fotoarkivaren i Museumstjenestene i Rogaland, Madli Hjermann, har museene jobbet sammen for å nå målet. Hjermann tok kontakt med Senter for kulturarvdigitalisering og på sensommeren 2021 deltok representanter fra Nasjonalbiblioteket på Rogalandsmuseenes seminar i Sand i Suldal. Der ble det informert om kulturarvsatsingen og diskutert hvordan digitaliseringsprosessen gjennomføres og hva som kreves av forarbeid. Museene ble da enige om at det første de ville sende til digitalisering var lydmateriale.

Deltakere på museumssamling i Sand i Suldal
Nasjonalbiblioteket deltok da museene i Rogaland hadde seminar i Sand i Suldal på sensommeren 2021

Hvert av museene har hatt en person som har vært ansvarlig for arbeidet, samtidig som Museumstjenestene i Rogaland, ved koordinator Hjermann, har tatt et overordnet ansvar med å sørge for jevnlig oppfølging av fremdrift og utveksling av informasjon for å få materialet registrert og pakket på ønsket måte.

– De ansvarlige på museene har hatt månedlige treff på Teams for å gjøre opp status og sette nye mål for kommende måned, sier Hjermann. Dette har vært viktig for å sørge for jevn fremdrift hos alle museene, siden de har hatt en felles forpliktelse mot målet om å sende materialet samlet til Mo i Rana.

Valget om å sende materialet med en felles transport var noe museene avgjorde selv. De mente både det var mest praktisk, men også at det ga et felles mål som gjorde arbeidet underveis lettere å følge opp. Det er likevel hvert enkelt museum som har inngått avtaler med Nasjonalbiblioteket, og hver representant har hatt kontakt med Senter for kulturarvdigitalisering for å få sin forsendelse registrert og klargjort for mottak ved ankomst.

– Det har vært liten kunnskap om de audiovisuelle samlingene i museene i Rogaland. Mange visste ikke nøyaktig hva de hadde, hvor alt var og hva de skulle gjøre med materialet. Arbeidet med klargjøring av materialet har derfor ført til at mange museer oppdaget at de hadde mer enn først antatt, og at samlingene rommet mange spennende lydopptak som venter på å bli hørt. I samlingene dukket det opp alt fra voksruller fra 1902 til digitale format fra 2000-årene. Hovedvekten av materialet består allikevel av lokalhistoriske intervjuer spilt inn på kassett, sier Hjermann. 

Voksruller med lydinnspilling
Voksruller fra 1902 ble funnet under pakking. De er svært skjøre og skal polstres godt fra alle kanter for å unngå skade under transporten. 

– Det er ventet stor spenning til innholdet på mange av bærerne. Samlingene har et stort forsknings- og formidlingspotensiale som kilder til kunnskap om fortiden. Neste skritt vil bli å få lyden av Rogaland ut til publikum, sier koordinator Madli Hjermann.

Leder ved Senter for kulturarvdigitalisering, Jonny Edvardsen, mener måten museene i Rogaland har gjennomført arbeidet på er et utmerket eksempel til etterfølgelse. – Vi ser at samarbeid på fylkesnivå, med en overordnet koordinator som tar mye av det praktiske ansvaret, er verdifullt for at hvert enkelt museum får gjennomført arbeidet som må gjøres før materialet er klart til å sendes til digitalisering, sier Edvardsen.

Det neste Rogalandsmuseene skal starte arbeidet med er videomaterialet. Det planlegger de skal være klart til transport til Mo i Rana i løpet av september.