Nyheter

Vi møter sektoren

Etter en lang tid uten reiser har vi nå kommet i gang med deltakelser på konferanser, besøk og møter med institusjonene rundt om i landet.

NBs innlegg på Privatarkivkonferansen 2021
Leder for Senter for kulturarvdigitalisering, Jonny Edvardsen, holder innlegg på Privatarkivkonferansen.

En viktig del av vårt arbeide er å få til gode samarbeid med ABM-institusjonene som skal levere materiale til digitalisering. Vi ser at det å treffe folk direkte er en flott måte å bygge et godt grunnlag for videre samarbeid.

Ved deltakelse på konferanser ønsker vi å formidle essensen i oppdraget vi har fått, og samtidig forklare de praktiske delene av digitaliseringsprosessen.

I november har vi virkelig fått fart på reisevirksomheten og vi har blant annet besøkt NTBs fotoarkiv, deltatt på Privatarkivkonferansen og Arkivseminaret for nettverk for folkemusikkarkiv. Vi blir også å treffe på Landskonferansen for Foto ved Preus museum i Horten.

Privatarkivkonferansen arrangeres årlig av Arkivforbundet i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket, Norges museumsforbund og Oslo byarkiv.

Arkivseminar for nettverk for norske folkemusikkarkiv var i år i regi av Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim.

Landkonferanse Foto 2021 er et samarbeid mellom Preus museum og Nasjonalbiblioteket.

Vi er begynt planlegging av første halvår 2022 og tar gjerne i mot henvendelser dersom det er noen som ønsker besøk fra oss.