Nyheter

Sjøfartshistorisk årbok – nå tilgjengelig for alle!

Vi gratulerer Bergens Sjøfartsmuseum med 100-årsjubileum i år!

Sjøfartshistorisk årbok, illustrasjon
Sjøfartshistorisk Årbok 1965 – Bergens Sjøfartsmuseum

Som en del av jubileumsfeiringa har museet samarbeidet med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av alle årbøkene de har gitt ut, den eldste fra 1965.

Allerede for et år siden tok Museum Vest kontakt med Nasjonalbiblioteket og avtalte at årbøkene skulle digitaliseres og legges ut åpent for alle. Nå er resultatet ute og kan leses her:

Hvis andre ABM-institusjoner har egne utgivelser, som for eksempel årbøker eller tidsskrift, som ønskes digitalisert og lagt ut til glede for andre, er det bare å ta kontakt. Vi kan da inngå en avtale om digitalisering og tilgang. Deretter tar det noen måneder å få materialet ferdigbehandlet og gjort tilgjengelig i tjenesten. Hvis institusjonen i tillegg har behov for filene sender vi over disse i ønsket kvalitet.

Dersom digitalisering ønskes ferdigstilt i tide til for eksempel jubileum eller utstillinger, er det viktig å ta kontakt i god tid før.

Se også videohilsen fra redaktørene av Sjøfartshistorisk årbok, Ingrid Myrstad og Per Kristian Sebak, og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.