Nyheter

Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering er etablert

På bakgrunn av oppdraget om digitalisering av Norges kulturarv har Nasjonalbiblioteket oppnevnt Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering.

NB Rana med nordlys

Det rådgivende utvalget består av representanter fra institusjoner som er i målgruppen for å få samlinger digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Oversikt over medlemmene finner du her.

Rådet skal være en plass for diskusjon av spørsmål og problemstillinger som er relevante for de aktuelle institusjonene og Nasjonalbiblioteket i arbeidet som skal gjøres. Nasjonalbiblioteket ønsker dialog og tilbakemeldinger som kan bidra til gode prosesser og løsninger som gagner både den enkelte institusjon og oppdraget som helhet.

Første møte i Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering ble avholdt 26. november 2020 på Teams. Møtet ble ledet av Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre som informerte om bakgrunnen for, og føringer som er lagt, i det utvidede samfunnsoppdraget som Nasjonalbiblioteket har fått.

Leder for den nye digitaliseringsavdelingen, Svein Arne Solbakk, informerte om hva som er gjort i forbindelse med oppskaleringen av digitaliseringskapasiteten og leder for Senter for kulturarvdigitalisering, Jonny Edvardsen, orienterte om hvordan kontakten ut mot institusjonene foregår og de praktiske elementene de må forholde seg til i digitaliseringsprosessen.

Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering:

 • Cecilie Øien – direktør MIA – Museene i Akershus 
 • Håkon Glørstad – direktør Kulturhistorisk museum 
 • Ingrid Nilsson – direktør Preus museum  
 • Per Inge Bøe – leder samlingsforvaltning Jærmuseet 
 • Mariann Wollmann Magga – direktør Tana og Varanger Museumssiida  
 • Jan Tore Helle – byarkivar Bergen byarkiv  
 • Ole Martin Rønning – daglig leder ARBARK 
 • Jan Aakvik – nestleder IKA Møre og Romsdal 
 • Ellen Krageberg – direktør Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Audun Myhre – direktør Stiftelsen Arkivet 
 • Aud Åse Reitan – avdelingssjef Levanger fotomuseum 
 • Arne Julsrud Berg – direktør Mjøsmuseet 
 • Marianne A. Olsen – direktør Perspektivet museum 
 • Nina Refset – direktør Norsk Folkemuseum