Nyheter

Vi er i gang med første store ABM-samling

Den første store samlingen med ABM-materiale er nå ankommet Mo i Rana. Dette markerer starten på det storstilte digitaliseringsarbeidet av Norges kulturarv som Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å gjennomføre.

Transportkasser i klimatrailer

Samlingen kommer fra Museene i Akershus (MiA), og samarbeidet med dem er et pilotprosjekt. Vi ønsker å utvikle en modell og metode som kan benyttes til fremtidig digitalisering av andre samlinger.

Samlingen består hovedsakelig av mer enn to millioner foto som nå er flyttet fra MiA på Strømmen til NB i Mo i Rana. I samlingen inngår blant annet hele arkivet fra Østlandets Blad, noe som betyr at nyhetsbildet gjennom mer enn hundre år nå digitaliseres og sikres.

Fotosamlingene dokumenterer hendelser, personer og hverdagsliv for mange mennesker gjennom mange tiår. Det er viktige glimt av fortid og nåtid som bidrar til at vi forstår litt mer av hvor vi kommer fra og hvor vi skal som samfunn.

Når digitaliseringsarbeidet er ferdig, er bildene sikret en god og forsvarlig lagring i uoverskuelig fremtid. Deretter vil MiA starte publiseringen av materialet, slik at det blir tilgjengelig for alle. Sånn sikrer samarbeidet at bildene ikke forblir i et digitalt mørke, men gis tilbake til folket på en måte som ikke har vært mulig før.

Målet med pilotprosjektet er å utvikle en mest mulig standardisert måte å digitalisere audiovisuelt materiale, og å undersøke hvordan vi mest effektivt kan sende data tilbake til museene.Innslag NRK Kveldsnytt 28.06.2020
Video fra ankomsten i Mo i Rana