Nyheter

Vi øker kapasiteten

Digitalisering av lyd for ABM-institusjoner er nå kommet godt i gang. Våren har vært brukt til å øke bemanningen, samt å utvikle gode systemer for oppfølging av digitaliseringsaktivitetene.

Hva skal du gjøre?

Vi forventer at det kommer inn samlinger fra mange ulike institusjoner i årene framover. Etableringen av et godt oppfølgingssystem er derfor viktig både i forhold til planlegging, prioritering og konkret oppfølging av samlingene.

Av samlinger det har vært jobbet med i vinter er lydsamlingen til Norsk Teknisk Museum trolig den største, men det har også vært digitalisert folkemusikk, opptak fra Norges musikkhøgskole og en rekke mindre samlinger. Dette i tillegg til den ordinære aktiviteten med digitalisering av eldre pliktavleverte radioopptak fra NRK distrikt.

Fra august har vi økt kapasitet til å ta imot samlinger til digitalisering på ordinær måte. Institusjoner som har lydmateriale de ønsker digitalisert, kan henvende seg til NB pr e-post: kulturarv@nb.no