Nyheter

Dette materialet prioriterer ARBARK

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har sendt materiale fra sin samling til Mo i Rana for digitalisering. De har gjort vurderinger for utplukk og har planer for videre bearbeiding og digitalisering.

Her er deler av Arbeiderbladets fotoarkiv ankommet Rana.

De har skrevet en flott artikkel om sitt arbeid rundt digitaliseringen av deres materiale, den kan du lese her: